Styret

Kort status VA prosjektet

På infomøtet 29.11 presenterte prosjektgruppen resultater av medlemsundersøkelsen, besvarte spørsmål og kommentarer som har kommet fra medlemmene, kommenterte informasjon som er innhentet fra tilsvarende prosjekter, kommune – og everk m.m. Multiconsult orienterte om deres vurdering av alternativene, samt at det ble presentert foreløpige tanker om prosess frem til beslutning på Les mer …