Trefelling status

Publisert av admin den

30.mars la trefellingskomiteen ved Knut Alstad ut informasjon om plan for trefelling i vellet 2017. Informasjonen ble lagt ut på vellets facebookside, roedstoa.no, samt distribuert pr.mail. Informasjonen ble gjentatt på årsmøtet 15.mai. Fristen for å melde inn kontaktperson pr. hytteområde, samt hvilke 10 trær på fellesområde hytteeierne i hvert område ønsket å prioritere, utløp 1.6.

Pr.18.6 har 4 av 6 hytteområder meldt inn kontaktperson og prioritert trær.

Det er i dag sendt ut purring til hytteeiere i de 2 områdene som ennå ikke har meldt inn hvem som tar ansvar som kontaktperson.
Hvis ikke kontaktperson for disse to hytteområdene har meldt inn hvilke trær området har prioritert til 1.juli, vil det ikke bli felt trær på vellets regning i 2017 (i disse to områdene).

Trefellingskomiteen har ikke kapasitet til koordinering for de ulike områder. Det er derfor avgjørende at kontaktperson tar dette ansvaret.
Som følge av forsinket innmelding, vil innhenting av tilbud fra trefellere måtte gjøres i høst