Styret

Røedstøa vann og avløp SA blir stiftet

16. august ble stiftelsesdokumentene for Røedstøa vann og avløp SA sendt til Brønnøysund for registrering. Så snart vi får svar fra Brønnøysund vil vi komme tilbake med mer informasjon, og dato for et årsmøte der vi blant annet velger styre.

Veikomiteen

Bommene settes i drift

De elektriske bommene i Støaveien og Sevjedammen vil være lukket og i drift fra ettermiddagen søndag 13. august. De kan åpnes med de utsendte fjernkontrollene og ved å ringes opp fra de registerte mobiltelefonene. Bommen i Støaveien har telefonnummer 59248832. Bommen i Sevjedammen har telefonnummer 580010082349. Ved feil eller problemer Les mer …