Info fra Styret – sommer 2019

Publisert av Einar Kosberg den

3.juli 2019

Kjære alle hytteeiere! Da er det straks fellesferie, og styret vil få informere om følgende:

  • VA prosjektet
  • Private anleggsarbeider i ferietiden
  • Kantklipping
  • Bommene
  • Direkteadgang fra nye boliger i Sevjedammen
  • Hjemmeside – og facebook side
  • Historier fra Røedstøa
  • Nye lemmer stupebrett
  • Bytte av regnskapsfører

VA prosjektet

Siden Årsmøtet har et nytt medlem meldt seg på, og det er nå 104 av 108 hytter og 3 tomter som har meldt seg på.

RSVA informerte i forrige uke om følgende status:

På årsmøte i mai informerte styret i RSVA om at godkjennelse på søknaden skulle være rett rundt hjørnet og at Habex skulle sette opp en anleggsrigg i løpet av juni og komme i gang med befaringer med medlemmene. Dessverre lar søknaden vente på seg. Fylkesmannen har kommet tilbake til oss og ønsket en ytterligere søknad rundt mudringstillatelse ifbm. tilkobling til sjøkabelen. Når den er godkjent forventer vi at vi er i mål.

I et møte med Habex forrige uke har vi blitt enige om at det er mest hensiktsmessig å vente med å sette opp anleggsriggen til august da den vil oppta flere parkeringsplasser. Dette vil ikke forsinke fremdriften og vi ønsker ikke at tomme brakker skal gjøre parkering mer krevende i ferieavviklingen.

Habex kommer til å gjennomføre en befaring 4. og 5. juli. Her vil vi prioritere styret i RSVA for å bli enige om de siste detaljene slik at vi kan enes om fremdriftsplan og prisoppsett, samt styret i vellet for å bli enige om evt. utbedringer på veiene.

Dersom det er noen det haster for å få gjennomført en befaring på egen tomt, og som ikke kan vente til august, så kan vi få til noen befaringer med enkelte medlemmer. Disse må ta kontakt med oss på styret@rsva.no så raskt som mulig.

Alle vil få tilbud om befaring til høsten, så dette gjelder kun de som av en eller annen grunn ikke kan vente.

Velstyret og RSVA styret har blitt enige om at all informasjon om fremdrift i prosjektet fra RSVA legges på vellets facebookside.  RSVA har også egen hjemmeside – rsva.no.

Private anleggsarbeider i ferietiden

Det har kommet forespørsel fra en hytteeiers entreprenør om feriebestemmelser og sprengningsarbeid. Det står ikke noe i vedtektene våre om dette. Velstyret har derfor besluttet at fra fellesferien starter (uke 2 i juli) og de neste 5 ukene som hovedregel bør være fredet for slikt arbeid.  Skulle det være arbeider som i liten grad forstyrrer bør dette være ok, så lenge nabovarsel er sendt uten innvendinger. Nabovarsel bør uansett sendes.

Kantklipping

Målsettingen har vært å gjennomføre kantklipping i Støaveien og Sevjedammen før St.Hans helgen.  Som følge av utilgjengelighet/sykdom, har dette dessverre blitt utsatt. Veikomiteen har undersøkt et tredje alternativ, men siden dette viste seg dyrere, valgte de å avvente. Kantklipping er nå bestilt torsdag 4.7, og ferdigstilles senest fredag 5.7.

Bommene

Bommene i Støaveien og Sevjedammen har stort sett fungert tilfredsstillende denne våren.  I Støaveien har bommen i det siste stått noe oppe. Ifølge bomansvarlig Even Ungersness, har det vært noe feil med telefonåpningen etter siste tordenværet. Leverandøren har informert Even om at den skulle fixes i dag, 3.7.

Tilgang til Sevjedammen via parkering nye boliger

Nye boliger øverst i Sevjedammen har anlagt parkering inntil veien etter bommen. Det gjør det mulig å kjøre inn i hyttefeltet via parkeringen. Styrets varamedlem Annette Eriksson Johansen har påtatt seg å kontakte noen som bor i de nye boligene.  Dette for å avklare hvem som har vært entreprenør, og søke å få disse til å sørge for nødvendig stengsel som store steiner etc.

Nettsidene og facebook

Roedstoa.no kom ut i ny drakt høsten 2018.  Denne siden er vesentlig enklere å drifte enn den forrige. Vi oppfordrer alle medlemmer til å registrere seg på denne siden, med mailadresse. Det forenkler utsendelse av mail til medlemmene. På nettsidene finner dere kontaktinfo til styret og komitemedlemmer,  oversikt over hytteeiere, nyhetsbrev og dokumentasjon ifm. årsmøter, styremøter etc.

Styremedlem Anna de Bilderling har påtatt seg å oppgradere sidene med bilder og aktivitet.  Ta gjerne kontakt om dere har ideer og tips til Anna.

Historier fra Røedstøa

Som nevnt på årsmøtet hadde det vært spennende å samle gode historier og bilder fra Røedstøas utvikling.  Anna har i denne forbindelse påtatt seg å kontakte noen av de som har lengst fartstid i Røedstøa/Sevjedammen, eller som vi tror kan sitte på artige materiale.  Har dere tips til hvem vi bør snakke med, er det fint om dere sender dette til Anna, evt. styret@roedstoa.no.

Stupebrettet

Som dere vet forsvant noen av lemmene på det nye stupebrettet med høststormen i fjor.

Nye lemmer skal nå være på plass.

Bytte av regnskapsfører

Fra 1.7 er vellets regnskapfører Regnskapspartner AS. Vellets postadresse blir da:

Røedstøa Vel

v/Regnskapspartner AS,

Hovinmovegen 4

2060 Gardermoen. 

Rolf Inge Orholm blir vår kontaktperson.

Kontaktinfo: rolf@regnskapspartner.no, tlf 46632442.

Fakturering av velavgift og dugnadsgebyr for 2019 gjennomføres av Amphibia før overføring / avstemming. 

Styret vil få benytte anledningen til å ønske alle en riktig god sommer!

Mvh.

Einar Kosberg

Styreleder

Kategorier: Styret