Styret

ANLEGGSPERIODEN I GANG

I disse dager har Habex startet anleggsarbeidet. De har startet med å anlegge riggplass ved innkjøringen til Sevjedammen. De vil deretter jobbe seg fra riggplassen og ned mot pumpestasjonen via skogholt mellom riggplassen og Støaveien for å anlegge en anleggsvei. Dette for å slippe å kjøre rundt. Deretter vil de Les mer …