Styret

VIKTIG INFORMASJON OM VEINETTET

Habex er gått igang med gravearbeidet, men har møtt på noen utfordringer med massene. Massene i den planlagte traséen har bestått av mer jord en forutsett. Slike masser er bedre å jobbe med når frosten har kommet. Derfor prioriterer de traséer med fjell som Sevjedammen og nedre del av Støaveien Les mer …