VIKTIG INFORMASJON OM VEINETTET

Publisert av Einar Kosberg den

Habex er gått igang med gravearbeidet, men har møtt på noen utfordringer med massene. Massene i den planlagte traséen har bestått av mer jord en forutsett. Slike masser er bedre å jobbe med når frosten har kommet. Derfor prioriterer de traséer med fjell som Sevjedammen og nedre del av Støaveien og Hylleveien. Se kart for detaljer over hvor veinettet er stengt for anleggsarbeid. 
 
Dersom noen absolutt må bruke veinettet i perioden fremover må dere ta kontakt med Habex slik at de kan tilrettelegge for dette.