INFOSKRIV FRA VA PROSJEKTET JANUAR 2020

Publisert av Einar Kosberg den

Vedlagt følger Informasjon om fremdrift, befaringer, økonomi, påminnelse om å søke kommunen om å legge inn VA på hyttene, og bilder fra VA prosjektet pr.januar 2020.