Styret

PRIVATE PARKERING – OG VEITILTAK

I forbindelse med VA prosjektet vil flere hytteeiere utnytte muligheten til å utbedre parkering og adkomst til hytta. Før slike tiltak iverksettes oppfordres det til dialog med berørte naboer og grunneier, også om tiltaket ikke skulle være søknadspliktig. Dette for å unngå nabokonflikt og merkostnader. Ta vare på det gode Les mer …