Styret

ÅRSMØTEINNKALLING 2021

Årsmøtet finner sted på Tofte Fremads klubbhus (Tofte) lørdag 28.august kl.10-12. RSVA vil avholde generalforsamling i forlengelsen av vårt møte. Dugnad finner sted samme dag kl.15. Under finner dere dokumentasjon til møtet.  Det oppfordres til å bringe med seg en kopi av dokumentasjonen, da det ikke vil bli distribuert kopier Les mer …