ÅRSMØTEINNKALLING 2021

Publisert av Einar Kosberg den

Årsmøtet finner sted på Tofte Fremads klubbhus (Tofte) lørdag 28.august kl.10-12.

RSVA vil avholde generalforsamling i forlengelsen av vårt møte.

Dugnad finner sted samme dag kl.15.

Under finner dere dokumentasjon til møtet.  Det oppfordres til å bringe med seg en kopi av dokumentasjonen, da det ikke vil bli distribuert kopier grunnet smittevern.

210818 Årsmøteinnkalling 2021

Årsregnskap 2020 og budsjett 2021

Noter til årsregnskap 2020 og budsjett 2021