TILBUD AV/PÅSTENGING AV SOMMERVANN

Publisert av Einar Kosberg den

Hei igjen, her kommer vårt tilbud til de av hytteeierne som ønsker vår hjelp til å stenge/tappe og å sette på vannet til våren.

Her er de datoene som er aktuelle: Stenge/tappe vann, 16/10- eller 23/10-21, sette på vannet, 26/3-, eller 2/4-22, høst og vår tidene vil selvfølgelig avhenge av event. kuldegrader. Blir det aktuelt med andre datoer pga. kulde, vil aktuelle hytteeiere, bli informert.

 

Vårt tilbud, (Per Kristian Larsen og Egil Nilsen) er følgende:

Vann ledning frem til hytte, blir stengt og tappet for vann, om høsten. Vann blir satt på igjen til våren. Mangler det siler på aktuelle koblinger utendørs, vil dette bli satt på. Alt som har med vann å gjøre, innenfor hyttas vegger, er hytteeiers ansvar, om ikke annet er avtalt med meg. For utført oppdrag, pr. gang, vil dette medføre en kostnad på kr. 800,00/pr. hytte, pr. gang. (Høst/vår).

De hytteeierne som vil benytte seg av vårt tilbud, tar direkte kontakt med meg, undertegnede. Tlf. 413 11993.

Styret vil få tillegge at medlemmene bør vurdere kostnad i tilbudet opp mot det å ha på noe strøm i rom med vannmåler/bad gjennom vinterhalvåret.