STRØMFORBRUK VARMEKABEL I STIKKLEDNINGENE

Publisert av Einar Kosberg den

RSVA har fått spørsmål om strømforbruket til ledningen (watt pr.meter). Er den selvregulerende i forhold til temperatur rundt ledningen?
Svar:
Kabelen som er levert er selvregulerende og gir 8 watt pr.meter ved full effekt.
En selvregulerende varmekabelen består av to parallelle ledninger støpt i et halvledermateriale som tilpasser effekten etter omgivelsestemperaturen. Når temperaturen endres, endres materialets egenskaper. Ved temperaturøkning synker effekten, og når den kjøles, øker effekten.
En selvregulerende kabel vil alltid trekke noe strøm, ønsker man å unngå dette må man avtale med sin elektriker som kan gi råd rundt ekstra styringsutstyr.