PÅSETTING VANN

Publisert av Einar Kosberg den

For de av hytteeierne som har stengt vann i vinter og trenger bistand for påsetting, har Egil Nilsen og Per Kristian Larsen tilbudt seg å gjøre dette for kr.800 pr.hytte.
Hytteeierne står selvfølgelig fritt til å velge andre godkjente og kvalifiserte folk/eks. rørleggere, iht. Tofte og Filtvet Vannverks krav for tilgang til kummene.
I utgangspunktet blir vann tidligst påsatt lørdag 9.3, men dersom værmelding endres ift. nattefrost kan dato endres. De to tar ikke ansvar for eventuelle frostskader som skulle oppstå etter påsetting vann, etter hytteeieres ønske.
Kategorier: Vannkomiteen