Vannpåsetting av hytte vann 2023

Publisert av Rune Skånøy den

Til hytteeierne i Røedstøa Vel.

Vannpåsetting av hytte vann 2023,.

Asker kommune har tidligere informert om at de vil gjennomføre tilsyn/kontroll på/av hytteeiendommer, som IKKE har godkjent sanitær melding. Løsningen for disse er at det er montert kran på yttervegg. Denne må ikke være tilkoblet innvendig installasjoner.

Den enkelte hytteeier har ikke tillatelse til å entre vannkum.

Her vises det til Tofte og Filtvet vannverk sine regler.

Hytteeiere må selv ta kontakt med rørlegger, om rørarbeider ønskes utført.

Det er kun hytteeiere som har godkjent sanitærsøknad og vannmåler, som kan få tilkoblet trykkvann til innvendig bruk.

Andre får trykkvann tilkoblet kran montert på yttervegg.

Bestilling av tilkobling av trykkvann, kan sendes til: egnilse3@online.no

 

Spørsmål kan rettes til Asker Kommune, Vann og Avløp, på telefon: 667 00 000

 

 

Mvh.

Egil Nilsen

Kategorier: Vannkomiteen