Årsmøte 2019

Tid: 11. mai 2019, kl. 10.00
Sted: Klubbhuset til Tofte Fremad IF, Fremadbanen, Røedsåsen 17, 3480 Filtvet

Frist for å melde saker: 28. februar 2019

Innkalling vil bli sendt ut rundt 5. april, og sakspapirer blir sendt ut to uker før årsmøtet.

Frist for å melde saker til behandling på årsmøtet, er 28. februar 2019.

Dugnaden blir arrangert kl. 14.00, og sommerfest blir det kl 17.00 på stranda

Årsmøtedokumenter