Styret

Røedstøa vann og avløp SA blir stiftet

16. august ble stiftelsesdokumentene for Røedstøa vann og avløp SA sendt til Brønnøysund for registrering. Så snart vi får svar fra Brønnøysund vil vi komme tilbake med mer informasjon, og dato for et årsmøte der vi blant annet velger styre.

Veikomiteen

Bommene settes i drift

De elektriske bommene i Støaveien og Sevjedammen vil være lukket og i drift fra ettermiddagen søndag 13. august. De kan åpnes med de utsendte fjernkontrollene og ved å ringes opp fra de registerte mobiltelefonene. Bommen i Støaveien har telefonnummer 59248832. Bommen i Sevjedammen har telefonnummer 580010082349. Ved feil eller problemer Les mer …

Trefellingskomiteen

Trefelling status

30.mars la trefellingskomiteen ved Knut Alstad ut informasjon om plan for trefelling i vellet 2017. Informasjonen ble lagt ut på vellets facebookside, roedstoa.no, samt distribuert pr.mail. Informasjonen ble gjentatt på årsmøtet 15.mai. Fristen for å melde inn kontaktperson pr. hytteområde, samt hvilke 10 trær på fellesområde hytteeierne i hvert område ønsket å prioritere, Les mer …

Trefellingskomiteen

Trefelling

30.mars la trefellingskomiteen ved Knut Alstad ut informasjon om plan for trefelling i vellet 2017. Informasjonen ble lagt ut på vellets facebookside, roedstoa.no, samt distribuert pr.mail. Informasjonen ble gjentatt på årsmøtet 15.mai. Fristen for å melde inn kontaktperson pr. hytteområde, samt hvilke 10 trær på fellesområde hytteeierne i hvert område ønsket å prioritere, Les mer …

Styret

Innbrudd i Røedstøa

Hei. Vi var en snartur på hytta i går, søndag 12.3. Det er ca en måned siden sist vi var der. Nå var et vindu brukket opp og hytta gjennomsøkt. Ikke noe var borte, men skyvedør og vindu sto åpne. Vi vet ikke hvor lenge og vet derfor heller ikke Les mer …

Styret

Vann og avløpsprosjektet

Frist for å svare på spørreundersøkelse 2 om Vann og avløpssaken var 1.3. 83 svar er mottatt denne gangen(i tillegg venter vi på 1 hytteeier som har bedt om utsatt frist), mot 88 på forrige undersøkelse. Spørsmål og svar, samt prosjektgruppens vurdering av resultater, legges ut på roedstoa.no i løpet Les mer …

Styret

Valg til Styret 2017

2 styremedlemmer er på valg i 2017. Valgkomiteen har foreløpig en god kandidat som er positiv til å stille, men vil gjerne ha innspill på flere. Kan du tenke deg å stille, eller har forslag til kandidater vil valgkomiteen ved Merete Tobiassen (me-tobi@online.no) eller Ellen Ellingsgard (ellen.ellingsgard@gmail.com) gjerne ha dette. Les mer …

Styret

Svar på spørsmål fra VA infomøte 29.11.2016

Svar på spørsmål som ble stilt på informasjonsmøtet og som prosjektgruppen skulle komme tilbake på, er nå lagt ut på roedstoa.no under «Dokumenter». Prosjektgruppen oppfordret på møtet medlemmene å sende evt. spørsmål som en savnet svar på til petterssveen@hotmail.com, uten at noe er innkommet så langt. Det er fortsatt ikke Les mer …

Styret

Kort status VA prosjektet

På infomøtet 29.11 presenterte prosjektgruppen resultater av medlemsundersøkelsen, besvarte spørsmål og kommentarer som har kommet fra medlemmene, kommenterte informasjon som er innhentet fra tilsvarende prosjekter, kommune – og everk m.m. Multiconsult orienterte om deres vurdering av alternativene, samt at det ble presentert foreløpige tanker om prosess frem til beslutning på Les mer …