Styret

Spørreundersøkelse ifm. Vann og Avløpsprosjektet

Alle hytteeiere vil i løpet av de nærmeste dagene motta en spørreundersøkelse på mail. De hytteeiere som mottar annen informasjon fra Røedstøa Vel pr.post, vil også motta spørreundersøkelsen pr.post. Styret oppfordrer alle medlemmer om å besvare undersøkelsen slik at VA komiteen har best mulig grunnlag for det videre arbeid med Les mer …