Styret

Vann og avløpsprosjektet

Frist for å svare på spørreundersøkelse 2 om Vann og avløpssaken var 1.3. 83 svar er mottatt denne gangen(i tillegg venter vi på 1 hytteeier som har bedt om utsatt frist), mot 88 på forrige undersøkelse. Spørsmål og svar, samt Les mer …

Styret

Valg til Styret 2017

2 styremedlemmer er på valg i 2017. Valgkomiteen har foreløpig en god kandidat som er positiv til å stille, men vil gjerne ha innspill på flere. Kan du tenke deg å stille, eller har forslag til kandidater vil valgkomiteen ved Les mer …

Styret

Kort status VA prosjektet

På infomøtet 29.11 presenterte prosjektgruppen resultater av medlemsundersøkelsen, besvarte spørsmål og kommentarer som har kommet fra medlemmene, kommenterte informasjon som er innhentet fra tilsvarende prosjekter, kommune – og everk m.m. Multiconsult orienterte om deres vurdering av alternativene, samt at det Les mer …