Vannkomiteen

Vannpåsetting av hytte vann 2023

Til hytteeierne i Røedstøa Vel. Vannpåsetting av hytte vann 2023,. Asker kommune har tidligere informert om at de vil gjennomføre tilsyn/kontroll på/av hytteeiendommer, som IKKE har godkjent sanitær melding. Løsningen for disse er at det er montert kran på yttervegg. Denne må ikke være tilkoblet innvendig installasjoner. Den enkelte hytteeier Les mer …

Vannkomiteen

PÅSETTING VANN

For de av hytteeierne som har stengt vann i vinter og trenger bistand for påsetting, har Egil Nilsen og Per Kristian Larsen tilbudt seg å gjøre dette for kr.800 pr.hytte. Hytteeierne står selvfølgelig fritt til å velge andre godkjente og kvalifiserte folk/eks. rørleggere, iht. Tofte og Filtvet Vannverks krav for Les mer …

Styret

STRØMFORBRUK VARMEKABEL I STIKKLEDNINGENE

RSVA har fått spørsmål om strømforbruket til ledningen (watt pr.meter). Er den selvregulerende i forhold til temperatur rundt ledningen? Svar: Kabelen som er levert er selvregulerende og gir 8 watt pr.meter ved full effekt. En selvregulerende varmekabelen består av to parallelle ledninger støpt i et halvledermateriale som tilpasser effekten etter Les mer …

Styret

TILBUD AV/PÅSTENGING AV SOMMERVANN

Hei igjen, her kommer vårt tilbud til de av hytteeierne som ønsker vår hjelp til å stenge/tappe og å sette på vannet til våren.

Her er de datoene som er aktuelle: Stenge/tappe vann, 16/10- eller 23/10-21, sette på vannet, 26/3-, eller 2/4-22, høst og vår tidene vil selvfølgelig avhenge av event. kuldegrader. Blir det aktuelt med andre datoer pga. kulde, vil aktuelle hytteeiere, bli informert.

 

Vårt tilbud, (Per Kristian Larsen og Egil Nilsen) er følgende:

Vann ledning frem til hytte, blir stengt og tappet for vann, om høsten. Vann blir satt på igjen til våren. Mangler det siler på aktuelle koblinger utendørs, vil dette bli satt på. Alt som har med vann å gjøre, innenfor hyttas vegger, er hytteeiers ansvar, om ikke annet er avtalt med meg. For utført oppdrag, pr. gang, vil dette medføre en kostnad på kr. 800,00/pr. hytte, pr. gang. (Høst/vår).

De hytteeierne som vil benytte seg av vårt tilbud, tar direkte kontakt med meg, undertegnede. Tlf. 413 11993.

(mer…)