Styret

VIKTIG INFORMASJON OM VEINETTET

Habex er gått igang med gravearbeidet, men har møtt på noen utfordringer med massene. Massene i den planlagte traséen har bestått av mer jord en forutsett. Slike masser er bedre å jobbe med når frosten har kommet. Derfor prioriterer de traséer med fjell som Sevjedammen og nedre del av Støaveien Les mer …

Vannkomiteen

Vannet er skrudd på

Vannet ble satt på lørdag den 6/4 (kl. 11.00 – 13.00). Vi oppdaget fire lekkasjer. To av disse var hyttekraner som vi hadde oversett/glemt å stenge. De to andre var sprekk på en hytteslange og ei hyttekran som var i stykker. Disse skadene ble reparert av de ansvarlige hytteeierne selv. Les mer …