Styret

VEIENE I SOMMER

Info fra RSVA: Hei alle sammen. Her kommer litt info rundt veiene i sommer. Sevjedammen åpnes igjen for ferdsel imorgen, fredag kl 16. Alle som har hytte i Sevjedammen skal da benytte denne veien som normalt. Beredsskapsveien og stien/veien gjennom Brattbakken og Sevjedammen skal ikke brukes til bilkjøring. Dette for Les mer …

Styret

PRIVATE PARKERING – OG VEITILTAK

I forbindelse med VA prosjektet vil flere hytteeiere utnytte muligheten til å utbedre parkering og adkomst til hytta. Før slike tiltak iverksettes oppfordres det til dialog med berørte naboer og grunneier, også om tiltaket ikke skulle være søknadspliktig. Dette for å unngå nabokonflikt og merkostnader. Ta vare på det gode Les mer …

Styret

VIKTIG INFORMASJON OM VEINETTET

Habex er gått igang med gravearbeidet, men har møtt på noen utfordringer med massene. Massene i den planlagte traséen har bestått av mer jord en forutsett. Slike masser er bedre å jobbe med når frosten har kommet. Derfor prioriterer de traséer med fjell som Sevjedammen og nedre del av Støaveien Les mer …