Styret

ÅRSMØTET LØRDAG 10.6.2023 KL.10

Merk at Årsmøtet avholdes i år på Tofte klubbhus (ikke på Filtvet som i fjor). I forlengelsen av møtet blir det dugnad på hytteområdet. Saksdokumenter vil distribueres senest 14 dager før møtet. Om noen har innkomne saker bees de tilsendt styret senest 1.5.23 Velkommen! Mvh. Styret i Røedstøa Vel