Styret

Innbrudd i Røedstøa

Hei. Vi var en snartur på hytta i går, søndag 12.3. Det er ca en måned siden sist vi var der. Nå var et vindu brukket opp og hytta gjennomsøkt. Ikke noe var borte, men skyvedør og vindu sto åpne. Vi vet ikke hvor lenge og vet derfor heller ikke Les mer …

Styret

Vann og avløpsprosjektet

Frist for å svare på spørreundersøkelse 2 om Vann og avløpssaken var 1.3. 83 svar er mottatt denne gangen(i tillegg venter vi på 1 hytteeier som har bedt om utsatt frist), mot 88 på forrige undersøkelse. Spørsmål og svar, samt prosjektgruppens vurdering av resultater, legges ut på roedstoa.no i løpet Les mer …

Styret

Valg til Styret 2017

2 styremedlemmer er på valg i 2017. Valgkomiteen har foreløpig en god kandidat som er positiv til å stille, men vil gjerne ha innspill på flere. Kan du tenke deg å stille, eller har forslag til kandidater vil valgkomiteen ved Merete Tobiassen (me-tobi@online.no) eller Ellen Ellingsgard (ellen.ellingsgard@gmail.com) gjerne ha dette. Les mer …

Styret

Svar på spørsmål fra VA infomøte 29.11.2016

Svar på spørsmål som ble stilt på informasjonsmøtet og som prosjektgruppen skulle komme tilbake på, er nå lagt ut på roedstoa.no under «Dokumenter». Prosjektgruppen oppfordret på møtet medlemmene å sende evt. spørsmål som en savnet svar på til petterssveen@hotmail.com, uten at noe er innkommet så langt. Det er fortsatt ikke Les mer …

Styret

Kort status VA prosjektet

På infomøtet 29.11 presenterte prosjektgruppen resultater av medlemsundersøkelsen, besvarte spørsmål og kommentarer som har kommet fra medlemmene, kommenterte informasjon som er innhentet fra tilsvarende prosjekter, kommune – og everk m.m. Multiconsult orienterte om deres vurdering av alternativene, samt at det ble presentert foreløpige tanker om prosess frem til beslutning på Les mer …

Styret

Spørreundersøkelse ifm. Vann og Avløpsprosjektet

Alle hytteeiere vil i løpet av de nærmeste dagene motta en spørreundersøkelse på mail. De hytteeiere som mottar annen informasjon fra Røedstøa Vel pr.post, vil også motta spørreundersøkelsen pr.post. Styret oppfordrer alle medlemmer om å besvare undersøkelsen slik at VA komiteen har best mulig grunnlag for det videre arbeid med Les mer …