Styret

Svar på spørsmål fra VA infomøte 29.11.2016

Svar på spørsmål som ble stilt på informasjonsmøtet og som prosjektgruppen skulle komme tilbake på, er nå lagt ut på roedstoa.no under «Dokumenter». Prosjektgruppen oppfordret på møtet medlemmene å sende evt. spørsmål som en savnet svar på til petterssveen@hotmail.com, uten at noe er innkommet så langt. Det er fortsatt ikke Les mer …

Styret

Kort status VA prosjektet

På infomøtet 29.11 presenterte prosjektgruppen resultater av medlemsundersøkelsen, besvarte spørsmål og kommentarer som har kommet fra medlemmene, kommenterte informasjon som er innhentet fra tilsvarende prosjekter, kommune – og everk m.m. Multiconsult orienterte om deres vurdering av alternativene, samt at det ble presentert foreløpige tanker om prosess frem til beslutning på Les mer …

Styret

Spørreundersøkelse ifm. Vann og Avløpsprosjektet

Alle hytteeiere vil i løpet av de nærmeste dagene motta en spørreundersøkelse på mail. De hytteeiere som mottar annen informasjon fra Røedstøa Vel pr.post, vil også motta spørreundersøkelsen pr.post. Styret oppfordrer alle medlemmer om å besvare undersøkelsen slik at VA komiteen har best mulig grunnlag for det videre arbeid med Les mer …