Dugnad

Dugnaden gjennomføres normalt samme dag som årsmøtet. Sjekk gjerne innkallingen på Årsmøter for tidspunktet årets dugnad.

Vanlige oppmøtesteder på nedre felt er krysset Brattbakken og Hylleveien, og for øvre felt mellom bommen og Skogveien.

Husk å registrere dere.

Ta gjerne med trillebår, spade, kost og skikkelige grensakser. Alle kan bidra.

Vanlige oppgaver:

  • Feie bort grus i veiene
  • Rense grøftene langs sidene av veiene i vellet
  • Rydde langs veiene, klippe grener
  • Bedre tilgjengelighet i passasjene mellom øvre og nedre del av vellet, fordele
    subus på stiene og veiene
  • Opprydding på stranden
  • Rydde bort kvist/trær