Vann av og på

På hyttefeltet har vi bare sommervann, der alle ledninger ligger oppe på bakken. For å unngå frostskader på vannanlegget må vannet skrues av før frosten kommer

Vannkomiteen skrur av vannet i midten av oktober, og setter det på igjen etter at snøen er gått om våren. Det er ikke alltid mulig å få skrudd på vannet før påske.

Selv om vannet er skrudd på, kan stikkledninger og reduksjonsventiler være frostutsatt tidlig på våren. Det er den enkelte hytteeier som har ansvaret for å sikre sitt eget anlegg mot frostskader, selv om vannet er skrudd på.

I forbindelse med avstenging blir alle stoppekraner åpnet for å tømme anlegget for vann. Ved påsetting av vannet om våren, blir alle stoppekraner stengt. For at vannkomiteen skal kunne finne kranene, må samtlige kraner være markert med en rød markeringspinne.