Nyhetsarkiv

Arkiv over alle nyheter fra vellet

Nyttig

Kart, medlemslister og annet nyttig

Dokumenter

Du må være innlogget for å nå denne siden

Om oss

Offisiell informasjon

Røedstøa Vel

Røedstøa hyttefelt består av vel 100 hytter som ligger i skråningen ned mot Røedstøa på Filtvet i Hurum. Hyttene ligger usjenert til, med små skogsholt og stier mellom hyttene, og med en fantastisk utsikt over Breiangen og Oslofjorden.

Alle hytteeiere er medlem av velforeningen som vedlikeholder og drifter alle fellesområder.

Årlige hendelser

Noen ting skjer hvert år
Årsmøtet

Årsmøtet

Alle

Årsmøtet legge føringer for hva styret og komiteene skal gjøre i året som kommer. Årsmøtet finner normalt sted mai.

Dugnad

Dugnad

Alle

På dugnaden setter vi i stand veier, strand og stupetårn. Vi rydder bort buskas som er kommet opp, og gjør ellers ting som er nødvendig.
Normalt er dugnaden samme dag som årsmøtet.

Vann av og på

Vann av og på

Vannkomiteen

For å unngå frostskader på vannanlegget, må vannet skrues av før vinteren, og på igjen om våren. Normalt av i midten av oktober, og på igjen når snøen er borte og faren for frost er over.

Sommerfest

Sommerfest

Alle

Vi prøver å arrangere en sosial samling for alle en gang i året. Gjerne på stranda, og gjerne etter årsmøtet.

Nyheter

Styret

ÅRSMØTET BLIR LØRDAG 8. JUNI 2024

Vi forventer at møtet avholdes fra kl10-10, i forlengelsen av møtet blir det dugnad på hytteområdet. Saksdokumenter vil distribueres senest 14 dager før møtet. Om noen har innkomne saker bees de tilsendt styret senest 15.4.23 Les mer …